Toegestane snelheid campers

Op dit moment wordt een auto alleen nog als kampeerauto goedgekeurd die voldoet aan de daarvoor geldende Europese toelatingseisen. Als de maximum toegestane massa meer bedraagt dan 3.500 kg en als auto is gekeurd, geldt hiervoor in Nederland de maximumsnelheid voor een personenauto. Er is wel een C-rijbewijs voor nodig. In het verleden werd een kampeerauto goedkeuring gebaseerd op een bedrijfsauto. Indien dit van toepassing is, dan staat dat op het kentekenbewijs vermeld. Wanneer de maximum toegestane massa van een bedrijfsauto meer bedraagt dan 3.500 kg, is de toegestane maximumsnelheid 80 km/u. Dat is althans wat met de wijziging van het RVV 1990 van 1 mei 2009 werd beoogd. In de tekst in het Staatsblad zijn de woorden afgeleid van een bedrijfsauto weggevallen. Dit heeft als gevolg dat op het ogenblik formeel een maximumsnelheid van 80 km/u geldt voor een kampeerauto met een maximum toegestane massa van meer dan 3.500 kg. Dit is niet de werkelijke uitwerking van de tekst en daarom wordt er niet op gehandhaafd. Bij de eerstvolgende wijziging van het RVV 1990 wordt dit hersteld en zullen de ontbrekende tekst worden toegevoegd. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid gebeuren per 1 juli 2010. Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, publiekscommunicatie
  Rintje Ritsma over zijn camper camperpolis flash film Rintje Ritsma sluit CamperPolis camperpolis flash film