Kan ik mijn camperverzekering schorsen?

Nee, u kunt uw camperpolis en bijborende dekkingen niet schorsen wanneer u de camper heeft verkocht. De polis wordt geroyeerd en u ontvangt eventuele premie retour. Wanneer u een nieuwe camper bij ons verzekert dan wordt uiteraard een nieuwe polis opgemaakt.

De reisverzekering is een aparte verzekering en zal van kracht blijven als u verwacht een nieuwe verzekering op korte termijn af te sluiten.

U kunt een kopie van uw vrijwaringsbewijs sturen naar mail@camperverzekering.nl of per post aan: CamperVerzekering.nl, Postbus 444, 7770 AK te Hardenberg. Wij zullen dan uw verzekeringen schorsen.

 

  Rintje Ritsma over zijn camper camperpolis flash film Rintje Ritsma sluit CamperPolis camperpolis flash film