Wat betekent verhaalsrechtsbijstandverzekering?

De verhaalsrechtsbijstandverzekering biedt u direct rechtsbijstand indien u met uw camper deelneemt aan het verkeer en u lijdt materiėle schade of u loopt letsel op doordat iemand anders een verkeersfout maakt.

Ook krijgt u rechtsbijstand als u zelf een verkeersfout maakt waarvoor u strafrechtelijk wordt vervolgd voor het feit dat u schuld zou hebben aan andermans dood of letsel.

Wij adviseren u daarom ook naast de camperverzekering ook een verhaalsrechtsbijstandverzekering af te sluiten.

  Rintje Ritsma over zijn camper camperpolis flash film Rintje Ritsma sluit CamperPolis camperpolis flash film