Is mijn camper verzekerd tijdens stalling?

Jazeker, uw camperverzekering blijft gewoon van kracht, óók als deze gestald is.

Het is niet verstandig om de Casco dekking van uw camperverzekering te schorsen tijdens de stallingsperiode.  De (beperkt) casco dekking biedt namelijk ook dekking voor schade door brand, blikseminslag of diefstal. Dit zijn grote risico's die kunnen voorkomen tijdens de stalling en waarvoor u dan wel verzekerd bent.  

  Rintje Ritsma over zijn camper camperpolis flash film Rintje Ritsma sluit CamperPolis camperpolis flash film