Wat krijg ik uitgekeerd bij totaal verlies van mijn camper?

Op de camperverzekering met een taxatiewaarderegeling is er sprake van totaal verlies, wanneer de schade (herstelkosten) aan uw camper gelijk is of meer bedraagt dan 2/3 van de taxatiewaarde. U heeft dan recht op de taxatiewaarde op basis van het geldig taxatierapport.

  Rintje Ritsma over zijn camper camperpolis flash film Rintje Ritsma sluit CamperPolis camperpolis flash film