Heeft de camperverzekering ook een kilometrage beperking?

CamperVerzekering.nl kent op de camperverzekering geen beperking voor wat betreft het aantal gereden kilometers per jaar. 

Wel, dient de camper uitsluitend recreatief gebruikt te worden en dus niet voor woon-werkverkeer of zakelijke doeleinden.

 

  Rintje Ritsma over zijn camper camperpolis flash film Rintje Ritsma sluit CamperPolis camperpolis flash film