Aantal zitplaatsen in campers

12 Oktober 2009

In campers bevinden zich diverse zitplaatsen al dan niet in lengteriching of rijrichting. Er bestaat veel onduidelijkheid over wat verstaan wordt onder een zitplaats en wanneer het dragen van een veiligheidsgordel wel of niet verplicht is.

Zitplaatsen ingericht in de lengterichting van de camper zijn moeilijk te beveiligen. Voor deze zitplaatsen geldt dat voor campers die na 19-10-2008 in het verkeer zijn toegelaten niet gebruikt mogen worden als zitplaats tijdens het rijden.

Vanaf 01-04-2008 geldt dat tijdens het rijden in de camper alleen zitplaatsen gebruikt mogen worden, waarbij de zitplaats ook is ingericht voor volwassenen tijdens het rijden. Hierbij geldt een zithoek of zitbank in de camper niet als zitplaats. Op het kentekenbewijs wordt vanaf 01-06-2009 ook het aantal zitplaatsen vermeldt en dienen voorzien te zijn van goedgekeurde veiligheidsgordels.

Het gebruik van veiligheidsgordels is verplicht, maar afhankelijk of de camper als personenauto of bedrijfsauto is gekentekend en op welke datum de camper is toegelaten in het verkeer? Is de camper een personenauto en na 31-12-1989 in het verkeer toegelaten, dan geldt voor alle naar voren ingerichte zitplaatsen dat zij voorzien moeten zijn van veiligheidsgordels. Voor campers die na 30-09-2000 als personenauto zijn toegelaten in het verkeer geldt dat alle naar achteren ingericht zitplaatsen ook voorzien moeten zijn van veiligheidsgordels.

Wanneer de camper als bedrijfsauto is toegelaten in het verkeer na 31-12-1997 geldt de verplichting dat alle naar voren ingerichte zitplaatsen en voorstoelen voorzien moeten zijn van veiligheidsgordels. Er gelden enkele vrijstellingen, wanneer er voldaan wordt aan bepaalde regels.

Dit betreft een artikel waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.verkeerenwaterstaat.nl.

 
/resources/news/camperinterieur.jpg