Per 1 maart 2011 verhoging assurantiebelasting naar 9,7%.

28 Februari 2011

Het assurantiebelastingtarief wordt met ingang van 1 maart 2011 verhoogd naar 9,7%. De verhoging geldt voor premies met een premievervaldatum na 28 februari 2011. 

Betaalt u de premie jaarlijks, bijvoorbeeld per 1 januari 2011, dan bent u 7,5% assurantiebelasting verschuldigd. Betaalt u de premie per maand, dan betaalt u vanaf 1 maart 2011 aan assurantiebelasting 9,7 % of wanneer u per kwartaal betaalt (hoofdvervaldatum 1 januari 2011), dan bent u vanaf 1 april 2011 ook 9.7% assurantiebelasting verschuldigd.

Bij restitutie van de premie en dus ook van de assurantiebelasting is in principe de hoofdregel dat nooit meer assurantiebelasting wordt teruggegeven dan op de betreffende polis is afgedragen.

In het belastingplan is tevens vastgelegd dat het tarief met ingang van 1 januari 2015 weer wordt verlaagd naar 9.5%.

 
/resources/news/assurantiebelasting_75.jpg