Taxatiepolis van CamperVerzekering.nl groot succes

03 December 2009

Veel klanten van CamperVerzekering.nl verzekeren hun camper door de camper bij aanvang van de camperverzekering te laten taxeren. Het voordeel van het taxeren van de camper is dat de getaxeerde waarde door CamperVerzekering.nl voor een periode van maar liefst 5 jaar wordt verzekerd op de camperverzekering. 

De klant overlegt met de expert waar de taxatie plaatsvindt. Meestal vindt dit plaats bij de klant thuis. De expert van CED-Bergweg bepaalt de werkelijke dagwaarde ofwel de taxatiewaarde van de camper en alle gegevens daarvan worden vastgelegd in het taxatierapport. Klanten van CamperVerzekering.nl ontvangen het originele taxatierapport, gezamenlijk met de digitale polis van de afgesloten camperverzekering.

De klanten van CamperVerzekering.nl kiezen vooral voor de All-Risk dekking en laten de camper taxeren voor de sterk gereduceerde prijs van € 37,50. De werkelijke taxatiekosten bedragen € 150,- en CamperVerzekering.nl neemt de overige kosten voor haar rekening.

CamperVerzekering.nl berekent als enige camperverzekeraar de premie over de dagwaarde van de camper en niet over de oorspronkelijke nieuwwaarde van de camper. Laat u de camper taxeren dan wordt de getaxeerde waarde ofwel werkelijke dagwaarde voor een periode van maar liefst 5 jaar verzekerd. 
 

 
/resources/news/t2.jpg