Toegestane snelheid campers

27 November 2009

Op dit moment worden er alleen nog auto's als kampeerauto goedgekeurd die voldoen aan de daarvoor geldende Europese toelatingseisen.
Als de maximum toegestane massa meer bedraagt dan 3.500 kg en is als auto gekeurd, geldt hiervoor in Nederland de maximumsnelheid voor personenauto’s. Er is wel een C-rijbewijs voor nodig.

In het verleden zijn kampeerauto’s goedgekeurd gebaseerd op bedrijfsauto’s. Indien dit van toepassing is, dan staat dat op het kentekenbewijs vermeld. Wanneer de maximum toegestane massa van zo’n “bedrijfsauto” meer bedraagt dan 3.500 kg, is de toegestane maximumsnelheid 80 km/u.

Dat is althans wat met de wijziging van het RVV 1990 van 1 mei 2009 werd beoogd.

In de tekst in het Staatsblad zijn de woorden “afgeleid van een bedrijfsauto” weggevallen. Dit heeft als gevold dat op het ogenblik formeel een maximumsnelheid van 80 km/u geldt voor alle kampeerauto’s met een maximum toegestane massa van meer dan 3.500 kg.

Dit is niet werkelijke uitwerking van de tekst en daarom wordt er niet op gehandhaafd. Bij de eerstvolgende wijziging van het RVV 1990 wordt dit hersteld en zullen de ontbrekende tekst worden toegevoegd. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid gebeuren per 1 juli 2010.

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, publiekscommunicatie.

 
/resources/news/campers_rijdend.jpg