Camper Caravan Expertise

Camper Caravan Expertise
Een camper is niet te vergelijken met een personenauto. Dit betekent dat bij camperschade ook andere kennis en expertise noodzakelijk zijn om te komen tot een juiste schadevaststelling. De vaststelling van de schadeomvang tegen een reële waarde en met de juiste techniek gerepareerd.

CamperVerzekering.nl heeft daarom samen met Assuon een nieuw expertisebureau opgericht onder de naam CCE wat staat voor Camper Caravan Expertise. CCE is een landelijk werkende organisatie en is dé specialist op het gebied van expertises en taxaties voor campers en caravans. De experts zijn ervaren vakkundige registerexperts dan wel kandidaat registerexperts. Door jarenlange ervaring in de branche van campers en caravans beschikken zij over uitstekende kennis van de markt.

Werkwijze bij taxatie
In veel gevallen is bij diefstal of totaal verlies het achteraf bepalen van de dagwaarde moeilijk of zelfs onmogelijk. Een taxatierapport biedt hiervoor de uitkomst. Een deskundig expert bepaalt de huidige dagwaarde van de camper die in een uitgebreid taxatierapport wordt vastgelegd. Zo heeft u en CamperVerzekering.nl vooraf duidelijkheid over de werkelijke dagwaarde van uw camper.

De volgende zaken worden onder andere in het taxatierapport vermeld:

  • De oorspronkelijke nieuwwaarde
  • De taxatiewaarde ofwel de werkelijke dagwaarde
  • De technische gegevens van uw camper
  • De aanwezige accessoires met merk en type omschrijving
  • De staat van onderhoud, waaronder controle van gas-, water- en elektraleidingen
  • Het resultaat van de vochtmetingen
  • Eventueel aangetroffen beschadigingen met reparatieadvies

Bij CamperVerzekering.nl maakt taxatie van uw camper standaard onderdeel uit van de verzekering. Hierdoor kan CamperVerzekering.nl u ook een zeer lage premie aanbieden en de huidige dagwaarde ofwel de taxatiewaarde verzekeren voor een periode van maar liefst 5 jaar bij diefstal of totaal verlies. Het volledige taxatierapport ontvangt u van CamperVerzekering.nl per e-mail.

Werkwijze bij schade
Meldt u een schade bij CamperVerzekering.nl, dan schakelen wij in de meeste gevallen een schade-expert van CCE in. Veelal adviseert de schadebehandelaar om de camper of caravan te brengen naar één van de schadeherstelbedrijven waarmee CamperVerzekering.nl samenwerkt. Deze schadeherstelbedrijven zijn gespecialiseerd in het repareren van camper- en caravanschade. De expert zal samen met de hersteller de schade bekijken en maakt daarvoor een expertiserapport op.

De experts van CCE hebben jarenlange werkervaring en affiniteit met campers en caravans en zijn bovendien bekend met de polisvoorwaarden van CamperVerzekering.nl. Door deze werkwijze kan de schadebehandelaar de schade snel en naar tevredenheid afwikkelen, zodat u weer kunt genieten van uw camper(vakanties).

Uiteraard is het mogelijk dat er een meningsverschil ontstaat tussen u en de expert of met CamperVerzekering.nl over de dekking van de polis of de hoogte dan wel over oorzaak van de schade. In dat geval kunt u als verzekerde een eigen, onafhankelijke, expert inschakelen (een contra-expert). In bepaalde gevallen worden de kosten van de contra-expert vergoed door de verzekeraar.

Vragen?
Heeft u nog vragen over de beschreven werkwijze van de expert dan kunt u hierover contact met ons opnemen of u kijkt voor meer informatie op de website van CCE.