Privacy en Cookies

CamperVerzekering.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of per formulier) aan CamperVerzekering.nl verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan CamperVerzekering.nl worden verstrekt via de website van CamperVerzekering.nl of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Deze worden niet afgegeven aan derden. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door CamperVerzekering.nl, neem dan contact op met ons via e-mailadres: mail@camperverzekering.nl.
 
Cookies
CamperVerzekering.nl maakt gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken. CamperVerzekering.nl gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken.

Indien u deze website bezoekt worden uw gegevens vastgelegd in een cookie. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van CamperVerzekering.nl wordt verminderd, danwel dat de website van CamperVerzekering.nl geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt. De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie:

• uw sessie ID
• de door u laatst bezochte pagina en ingevoerde gegevens, zodat u bij een volgend bezoek meteen de juiste gegevens worden getoond