Privacy statement CamperVerzekering.nl

CamperVerzekering.nl vraagt voor het aanvragen van een offerte en voor het direct afsluiten van een verzekering, om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden door ons gebruikt om uw aanvraag te kunnen verwerken, uw verzekeringsovereenkomst te kunnen uitvoeren, en om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en verwerkt, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Gegevensverwerking

Bij het aanvragen van een offerte worden uw persoonsgegevens gevraagd. Deze worden gebruikt om uw offerte op uw specifieke situatie aan te passen. Daarnaast wordt dit gebruikt om u toegang te geven op mijn.camperverzekering.nl, zodat een eventueel eerder aangevraagde offerte omgezet kan worden naar een verzekeringsaanvraag. Daarnaast attenderen wij eenmalig op een eventueel nog niet afgemaakte offerteaanvraag.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten, zoals ten behoeve van het voorkomen en actief bestrijden van fraude, het maken van statistische analyses, en om u te informeren over de diensten en producten van CamperVerzekering.nl.

Voor elke activiteit geldt, dat daarvoor alleen de absoluut noodzakelijke gegevens worden gevraagd en gebruikt.

Verwerking van bijzondere gegevens

Het kan zijn dat wij, gezien de aard van onze dienstverlening, bijzondere gegevens van u benodigd zijn. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om medische of strafrechterlijke gegevens. Deze gegevens worden extra zorgvuldig behandeld en verwerkt. Indien het zo is, dat wij gegevens van uw arts benodigd zijn, wordt u hiervan op de hoogte gesteld, waarbij wij altijd aan dienen te geven waarom deze gegevens noodzakelijk zijn.

Stichting CIS

In verband met verantwoord acceptatiebeleid kan CamperVerzekering.nl uw gegevens raadplegen bij de stichting CIS te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risicos te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyregelement van de stichting CIS is van toepassing. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Stichting CIS.

Actuele gegevens

CamperVerzekering.nl streeft er naar, uw gegevens actueel te houden. Indien u wil weten of de gegevens die wij van u hebben actueel zijn, kunt u inloggen op mijn.camperverzekering.nl. Met het wachtwoord en gebruikersnaam dat u via e-mail heeft ontvangen, kunt u deze gegevens inzien en indien nodig wijzigen.

Indien u uw gegevens schriftelijk wilt ontvangen, kunt u dit verzoek richten aan onderstaand adres. Wij dienen u deze gegevens dan binnen 20 werkdagen toe te sturen. Indien gegevens onjuist zijn kunt u ons ook schriftelijk, via onderstaand adres, vragen deze gegevens te wijzigen danwel te verwijderen.

Het gebruik van deze website

Als u onze website bezoekt, slaan wij gegevens op over klikgedrag, bezoektijdstip, bezoekfrequentie etcetera. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden gebruikt om de gebruikersvriendelijkheid van onze website te verbeteren.

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw gegevens over bezoek en gebruik van de website te beveiligen, en misbruik hiervan te voorkomen. Alle personen die toegang hebben tot deze gegevens, zijn gehouden aan de geheimhouding hiervan.

Wanneer u onze website bezoekt, is het mogelijk dat wij cookies gebruiken, welke enige informatie kunnen opslaan op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te kunnen verbeteren, door bijvoorbeeld door u ingevulde waarden te onthouden zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen. Indien u niet wilt dat CamperVerzekering.nl cookies gebruikt, kunt u deze uitschakelen in uw browser.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Vragen

Als u vragen heeft over het privacystatement of de wijze waarop CamperVerzekering.nl met uw gegevens omgaat, kunt u zich richten aan:

CamperVerzekering.nl
Stelling 5
7773 ND Hardenberg